شنبه 26 مرداد 1392 ساعت 09:13
به نام خدا
دانشسراهای تربیت معلم استان خوزستان
وب سایت های ما
www.daneshsara.ORQ.IR
www.daneshsara.org
www.dabestan.ORQ.ir
www.daneshsara69.ir
www.daneshsara69.com

من یکی از دانشجو معلمهای سابق دانشسرای امام صادق ماهشهر هستم که الان معلم هستم و قصد دارم یه مقدار از شرایط اون دوران و همچنین خاطرات خودم رو برای دوستان عزیز بازگو کنم
ابتدا  لیست دانشسراهای تربیت معلم استان خوزستان :
دانشسرای ماهشهر (  امام صادق ع )
دانشسرای صمد صالحی آبادان
دانشسرای امیدیه
دانشسرای مسجد سلیمان ( سبز آباد )
دانشسرای اندیمشک ( امام رضا ع )
دانشسرای ایذه
دانشسرای هویزه
دانشسرای شادگان
دانشسرای رامهرمز ( که منحل شد )
رییس دانشسرای ماهشهر:  آقای دهقانی - معاونت: آقای منصوری - سرپرستهای شبانه روزی ( جهانگیر قاسمی - آقای بهبهانی - آقای آتش پرور - آقای زیدونی - آقای طباطبایی)
رییس دانشسرای صمد صالحی آبادان : آقای رضاپناه - معاونت: آقای رحیمی - سرپرستهای شبانه روزی : ( آقای ریحانی مرد شریف  - آقای امیری -مسـؤل حسابداری آقای سرلک - و آشپز دانشسرا آقای بهرام آشپز)
دوستان هم دوره ی من در دانشسرای ماهشهر عبارتند از :
ایمان نجف - رضا برون - احمد نانوازاده - محمد خجسته - امیر جامعی - محمد رضا داربر - محمدرضا صابر زاده - ابوالقاسم عنایت زاده - علی نیک پی - شهاب پیشوا - فرشاد ایل اسکندری - بابک کوچکان زاده - منصور گشاده رو - جمشید عسکری - سیامک سعیدی - علی مطراوی - علی رضا قنواتی - محمد درویشی - محمد رضا درویشی - فرزام خلیلی - محمود دهقانی - جعفر مرتضوی - ماکان گودرزی - سعید گرگی - علی کناوی - هادی خالدی - مهدی شریفی - علیرضا حمید - امین فخری - علی رحیمی - علی زیدونی - بحرکانی - علیرضا خزاعلی - محمد مراد زمانپور- عظیم سلامات - علی عبیداوی
بقیه بچه ها رو یادم بیاد ذکر میکنم
بقیه دوستانمون از دانشسراهای دیگه